Hvem fortjener Karl Evangs pris?

Prisen er delt ut siden 1981, og gis i år til en person eller organisasjon som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme enten folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne, rettssikkerhet og sikkerhet i helse- og sosialtjenesten, eller opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitiske spørsmål.

Prisutdelingen finner sted på Folkets Hus i Oslo 19. oktober, på tidligere helsedirektør Karl Evangs fødselsdag. Da arrangeres det også, tradisjonen tro, et halvdagsseminar. I bedømmelseskomiteen sitter generalsekretær Helen Bjørnøy i Kirkens Bymisjon, redaktør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten, professor Aslak Syse ved Universitetet i Oslo, professor Steinar Westin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og rådgiver Ruth Andresen i Helsetilsynet.

Kandidater til prisen kan foreslås via en skriftlig søknad til Helsetilsynet, og personen eller organisasjonen trenger ikke å ha tilhørighet i helse- og sosialtjenesten. Innsatsen som legges til grunn må være aktuell, men kan ha pågått over tid.

Søknadsfristen er 19. august.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.