Hvem fortjener Karl Evangs pris?

Prisen er delt ut siden 1981, og gis i år til en person eller organisasjon som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme enten folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne, rettssikkerhet og sikkerhet i helse- og sosialtjenesten, eller opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitiske spørsmål.

Prisutdelingen finner sted på Folkets Hus i Oslo 19. oktober, på tidligere helsedirektør Karl Evangs fødselsdag. Da arrangeres det også, tradisjonen tro, et halvdagsseminar. I bedømmelseskomiteen sitter generalsekretær Helen Bjørnøy i Kirkens Bymisjon, redaktør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten, professor Aslak Syse ved Universitetet i Oslo, professor Steinar Westin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og rådgiver Ruth Andresen i Helsetilsynet.

Kandidater til prisen kan foreslås via en skriftlig søknad til Helsetilsynet, og personen eller organisasjonen trenger ikke å ha tilhørighet i helse- og sosialtjenesten. Innsatsen som legges til grunn må være aktuell, men kan ha pågått over tid.

Søknadsfristen er 19. august.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media