Helse Vest kartlegger bistillinger

Mai Vik har mottatt en orientering om hvor mange ansatte i helseforetakene som har bijobber. Oversikten viser at 1 578 ansatte i helseregionen har en bistilling, skriver Helse Vest RHF i en pressemelding.

Best for pasienten

- Pasientene må være sikre på at helsepersonell fullt og helt tar utgangspunkt i det som er best for pasienten, uten å være påvirket av personlige interesser utenfor helseforetaket, sier Vik. Hun mener dette er viktig for tilliten til helsetjenestene og til de ansatte.

Mange bistillinger

Oversikten over hvor mange ansatte ved sykehusene i regionen som har bistillinger, ble presentert på et styremøte i Helse Vest RHF 25. april. I Helse Bergen HF har 1 200 av de totalt 7 000 ansatte en bijobb, i Helse Stavanger HF gjelder dette 249 av 4 500 ansatte. I Helse Fonna HF har 70 av 3 000 ansatte bijobber, og i Helse Førde HF 59 av 2 100. I Apoteka Vest HF har 10 ansatte bistillinger. Til sammen er det omtrent 21 000 ansatte i Helse Vest RHF.

- I noen tilfeller er det ønskelig at de ansatte har bistillinger, for eksempel leger som har professorat ved et universitet, sier Vik. Hun understreker at det regionale helseforetaket ønsker at de ansatte skal bruke kompetansen og kapasiteten sin hos hovedarbeidsgiveren, ikke hos konkurrerende virksomheter.

Opprettes utvalg

Styret i det regionale helseforetaket vedtok i 2003 å arbeide for en regulering av ansattes muligheter til å ha bistillinger i konkurrerande virksomheter. Nå vil det bli opprettet bistillingsutvalg i alle helseforetak i Helse Vest RHF. Utvalgene skal gi en vurdering i saker der det kan være tvil om en eventuell bistilling bryter med retningslinjene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media