Geriatrien i medvind

- Geriatrien er skandaløst dårlig utbygget på mange norske sykehus, og mange steder er spesialiteten marginalisert både organisatorisk og geografisk. Det mener professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller. I slutten av april går den aller første norske kongressen i geriatri av stabelen, i høytidelige lokaler i Gamle Logen i Oslo. Bruun Wyller er leder av arrangementskomitéen og sier oppslutningen er langt større enn forventet.

- Vi hadde håpet på minst 120 påmeldte, men nå har vi satt en absolutt strek ved 350 på grunn av plassmangel. Fortsatt kommer det påmeldinger som vi må avvise, sier en gledelig overrasket Wyller til Tidsskriftet.

Går et skritt videre

Norsk geriatri har ifølge Wyller vært en liten spesialitet med lav prestisje og noe lavt selvbilde. Det har tidligere vært holdt geriatrikonferanser med fokus på oppbyggingen av en mer slagkraftig geriatrisk helstetjeneste.

- Nå er vi kommet et skritt videre, og tiden er moden for en kongress med vekt på videre fagutvikling på vitenskapelig grunnlag, sier han.

Jobber mye alene

Bruun Wyller mener det er flere grunner til den store interessen for den forestående kongressen, blant annet et spennende program med både norske og internasjonalt ledende geriatere på foredragslisten. Men også muligheten til å knytte det norske geriatrimiljøet tettere sammen, både faglig og sosialt, mener han har mye å si.

- Mange arbeider nokså alene på sine sykehus, og har nytte både av faglig stimulans og styrking av det faglige nettverket, sier professoren.

Elendig utbygget

Torgeir Bruun Wyller har stor tro på fremtiden i norsk geriatri. Det er økende forståelse i forvaltningen og i det politiske miljøet for betydningen av at geriatrien rustes opp. Miljøet merker også et økende interesse for spesialiteten blant yngre leger.

- Vi har mer vitenskapelig dokumentasjon enn de fleste andre spesialiteter for at vårt arbeid fører til redusert dødelighet, redusert behov for sykehjem og kortere liggetid i sykehusene for pasienter med akutt funksjonssvikt, hoftebrudd og hjerneslag. Sett i forhold til de gode resultatene er imidlertid geriatrien skandaløst dårlig utbygget på mange norske sykehus, og flere steder også alt for dårlig integrert med de øvrige indremedisinske fagene. Vi arbeider intenst for å forbedre dette, men her må også sykehusene se sitt ansvar, sier Wyller.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media