Fortsatt populært å studere medisin

Totalt har 4 198 personer søkt medisinstudier i Norge i år. Av disse har 2 920 studenter medisinstudiet som sitt førstevalg for studier i 2005, viser maitallene fra Samordna opptak. Det er en nedgang på 1,9 % fra året før, da 2 976 søkte medisinstudiet som sitt førstevalg. Størst nedgang er det ved Universitetet i Bergen, der 602 studenter, 14,9 % færre enn i fjor, har medisin som førstevalg. Ved Universitetet i Tromsø derimot har det vært en økning på 21,1 % fra året før. 321 søkere har medisinstudiet i Tromsø som sitt førstevalg.

Totaltallene fra Samordna opptak viser at journalistutdanning og teologi øker mest, mens realfag og allmennlærerutdanning taper terreng. Per mai er det registrert rundt 96 000 søkere til høyere grunnutdanning, en økning på 2 % fra 2004.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media