EU bruker lite på kreftforskning

USA bruker nærmere 18 euro per person, mens EU bruker drøyt 2,5 euro. Målt i prosent av bruttonasjonalproduktet bruker amerikanerne fire ganger så mye penger på denne forskningen som europeerne, ifølge en undersøkelse European Cancer Research Managers Forum har gjort. Undersøkelsen er støttet av EU, og ble nylig presentert på en pressekonferanse i London.

En alvorlig trussel

- EU ligger langt bak USA når det gjelder støtte til ikke-kommersiell kreftforskning. Denne forskjellen er en alvorlig trussel mot EUs evne til å drive kreftforskning til nytte for pasientene, sier Richard Sullivan, formann i European Cancer Research Managers Forum, ifølge BMJ.
Sullivan mener EU i løpet av kort tid bør doble midlene til kreftforskning.

Forskjeller mellom EU-landene

Midler brukt til kreftforskning varierer også kraftig mellom de forskjellige EU-landene. Aller mest bruker Storbritannia, med sine 388 millioner euro, mens Malta ikke bruker noe som helst. Storbritannia bruker også mest målt etter prosent av bruttonasjonalproduktet, etterfulgt av Sverige, Tyskland, Frankrike og Nederland. De meste av forskningsmidlene brukes imidlertid på grunnforskning, noe som går på bekostning av forebyggende og klinisk forskning.

Kan redde liv

Professor Gordon McVie ved Kreftforskningsinstituttet i Milano, Italia, mener mange liv kunne vært reddet dersom det ble satset mer på forskningen.

- Vi vet at kreftforskning fører til bedre kreftbehandling, så det er avgjørende at det gis tilstrekkelig støtte i Europa. Jeg vil anslå at 10-20 000 liv kan reddes hvert år gjennom økt støtte til kreftforskningen, uttalte McVie på pressekonferansen, ifølge HealthDay News.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media