Epilepsimedisin kan gi hormonforstyrrelser

Dette har Line Sveberg Røste sett nærmere på i sin doktoravhandling, Sex hormones and gonadal functions during anti-epileptic drug treatment, ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Det er kjent fra før at epilepsi kan forstyrre balansen i hormonsystemet hos pasienten, både hos kvinner og menn. I 1993 viste imidlertid Isojärvi og medarbeideres studie fra New England Journal of Medicine at et epilepsimedikament også kunne forårsake forstyrrelser.

Forandringer hos rotter

- Denne studien var utgangspunktet for min første artikkel, som påviste tydelige forandringer i hormonbalansen og eggstokkene hos hunrotter uten epilepsi, som fikk epilepsimedisin. Videre tester viste også forandringer i testiklene hos hannrotter etter langtidsbehandling med epilepsimedisin og disse effektene ser ut til å være medikament-spesifikke hos begge kjønn, sier Sveberg Røste til Tidsskriftet.

Avhenger av medikamentet

I sin tredje artikkel undersøkte hun to grupper menn med epilepsi som brukte to forskjellige epilepsimedikamenter over en toårsperiode. Resultatene viste forandringer i sædkvalitet og forstyrrelser i kjønnshormoner, men med noe ulikt resultat for de ulike medikamentene.

- Konklusjonen er at både sykdommen og medikamentene kan forstyrre kroppens hormoner. Mitt poeng har ikke vært å henge ut enkeltmedikamenter som det kan være nødvendig at pasienten tar. Det viktige er å være oppmerksom på, og ta opp denne problemstillingen hos en gruppe pasienter som må gå på medisiner allerede fra ung alder – medisiner som kan ha stor betydning for deres livskvalitet, sier Sveberg Røste.

Brukes av mange

Epilepsimedisiner har også vist seg effektivt innen smertebehandling og psykiatri, og brukes derfor i økende grad. Sveberg Røste mener det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle om pasienten bør redusere dosen eller eventuelt bytte medikament.

Avhandlingen utgår fra Nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet, og Line Sveberg Røste disputerte 1. april 2005.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media