Én lege på 40 000 pasienter

Store land i Afrika, med millioner av innbyggere, må dele på noen få hundre leger. I Ghana, hvor det bor 20 millioner mennesker, er det bare 1 500 leger. I Mosambik er forholdene enda verre, der like mange innbyggere må dele på rundt 500 leger, skriver BMJ. Det betyr i praksis at hver lege har 40 000 pasienter. Tallene ble presentert på en konferanse i regi av den britiske legeforeningen (BMA) nylig. Delegater fra USA, Canada, Afrika, Storbritannia og Det britiske samveldet var samlet for å diskutere krisen i utviklingslandene som følge av lekkasjen av helsepersonell.

Katastrofale følger

Årsaken til den store legemangelen er at industrilandene rekrutterer stadig flere leger og sykepleiere fra utviklingslandene - såkalt –braindrain– - for å få billig arbeidskraft. Rekrutteringen fortsetter å øke, og afrikanerne er de store taperne.

- Tallet på helsepersonell i mange afrikanske land går faktisk nedover. Konsekvensene for innbyggernes helse er enorme og katastrofale. I deler av disse landene finnes det ikke noe helsetjenestetilbud av noe slag, sa James Johnson, styreformann i BMA.

Kommer aldri tilbake

Mandela Thyoka arbeider som kirurg i USA, men er født og oppvokst i Malawi, hvor dødeligheten blant barn under fem år er 250 per 1 000. Ifølge Thyoka har det eneste medisinstudiet i landet utdannet 203 leger over en periode på 12 år. 100 av disse har nå turnustjeneste i utlandet. Noen få kommer tilbake, og har stor nytte av utenlandsoppholdet, mens de aller fleste forblir i utlandet.

På konferansen kom det frem at britiske myndigheter i det minste har oppfattet problemet, i motsetning amerikanske myndigheter.

Les mer:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media