Det nytter-prisen til Ullevål og Oslo

Det nytter-prisen er et samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet og Kommunenes Sentralforbund (KS), og premierer nyskapende arbeid innen helse- og sosialsektoren. Det er 16. gang den deles ut, og fem kandidater var nominert.

Sykehjemsbeboere

Oslo kommune og Ullevål universitetssykehus gikk av med seieren, med sitt prosjekt –Samarbeid og kompetanseoverføring mellom 10 sykehjem i Oslo kommune og Ullevål universitetssykehus–. Målet med prosjektet er å tilby akutt syke sykehjemsbeboere effektive og kvalitative behandlingsforløp med nødvendige tiltak til rett tid og på rett sted.

- Målgruppen til prosjektet er en av samfunnets største utfordringer i årene som kommer og det er et imponerende samarbeidsprosjekt med voldsom effekt. Kan vi få redusert innleggelse gir dette bedre helsetjenester til syke eldre som bor i sykehjem, sier Jan Otto H. Risebrobakken, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Oppfyller alle kriterier

Ifølge juryen oppfyller årets prisvinnere alle kriterier, både kompetanseoverføring, systematisering, rutiner, prosedyrer og oppfølging. Prosjektet har gitt gode resultater og har vist stor samhandlingsvilje og vekst, skriver Kommunenes Sentralforbund. Det nytter-prisen er på 100 000 kroner.

Quo Vadis?

På andreplass kom Bydel Grünerløkka i Oslo for sitt –Quo Vadis?–-prosjekt, som har imponert juryen ved å få kvinner som er analfabeter ut i arbeid i løpet av ti måneder. Prosjektet er både helsefremmende og forebyggende, og viser hva enkeltmennesker og ildsjeler kan få til.

Tredelt tredjeplass

På en delt tredjeplass kom Klepp kommune med et spesielt avlastningstilbud til barn med vanskelige diagnoser og spesielle behov, Nøtterøy kommune med et prosjekt om IKT-basert pårørendestøtte, og Vardø kommune og DPS Øst-Finnmark med prosjektet Psykisk helse i lokalsamfunnet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media