COX-2-hemmere ikke lenger på blåresept

Etter at flere COX-2-hemmere er trukket fra markedet på grunn av risiko for kardiovaskulære bivirkninger, er bare Arcoxia og Celebra igjen til salgs i Norge. Siden disse legemidlene er mye dyrere enn vanlige NSAID-preparater, og ikke gir noen klare fordeler for pasientene, har Statens legemiddelverk bestemt at disse ikke lenger kan skrives ut på blå resept.

Det kan imidlertid innvilges individuell refusjon etter visse kriterier. Dette gjelder pasienter som har hatt verifisert ulcussykdom under behandling med NSAID og som ikke har kontraindikasjoner med COX-2-hemmere. I søknaden må det dokumenteres at det er gjort en konkret vurdering der nytten av langvarig behandling med COX-2-hemmer er veid opp mot risikoen for hjerte- og karsykdommer og mage-tarm-bivirkninger.

Les mer på Statens legemiddelverks Internett-sider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media