Advarer mot Empowerplus

Empowerplus er et kosttilskudd, men klassifiseres som legemiddel på grunn av innholdet av mineralet germanium, aminosyren dl-fenylalanin (DLPA), planteekstrakter fra Gingko biloba og store mengder A- og D-vitamin, og folsyre. Klassifiseringen som legemiddel er også begrunnet med at det brukes mot alvorlige psykiatriske lidelser, skriver Statens legemiddelverk.

- Ikke skriv ut

Empoweplus brukes av flere og flere pasienter i Norge. Det er bare tilgjengelig via Internett, men leger kan søke om særlig godkjenningsfritak. Det er ikke godkjent i opphavslandet Canada, og Legemiddelverket advarer leger mot å skrive ut medikamentet. Produsenten hevder imidlertid det kan brukes mot ADHD, autisme, depresjon, schizofreni, Tourettes syndrom, manisk-depressiv sykdom og flere andre diagnoser. Effekten er ikke dokumentert, ifølge Legemiddelverket.

Alvorlige bivirkninger

Empowerplus kan ved langtidsbruk gi alvorlige bivirkninger som nyresvikt med dødelig utfall, kronisk overdosering av A-vitamin, og hyperkalsemi som følge av overskudd av D-vitamin. Barn med Føllings sykdom kan ta skade av fenylalanin.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media