Advarer artrosepasienter mot NSAID-preparater

Det er de amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) som anbefaler dette, etter å ha gjennomgått tilgjengelig data på feltet. I pakningsvedlegget må det også advares mot økt risiko for mage-tarm-blødning. Advarselen gjelder for alle ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID-preparater), både reseptpliktige og reseptfrie. På pakningsvedlegget til alle reseptfrie NSAID-preparater må det også stå en advarsel mot mulige hudreaksjoner.

- FDA sørger for at publikum får korrekt informasjon, basert på de siste tilgjengelige data. Dette skal føre til en mer forsiktig og korrekt bruk av legemidlene, slik at man får maksimalt ut av fordelene og merker minimalt til risikoen, sier Steven K. Galson i FDA.

Alvorlig for artrosepasienter

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier advarselen påvirker og skaper uro hos svært mange pasienter.

- Men det er først og fremst pasienter med alvorlig artrose som rammes av advarselen. Mange eldre har risiko for hjerte- og karsykdom og må bruke slike legemidler over lengre tid, sier Madsen til Tidsskriftet.

Foreløpig vil ikke pakningsvedleggene i Norge bli endret.

- Det kan tenkes at de vil bli endret på sikt, men vi trenger noe mer tid til å vurdere dette, sier Madsen.

Fortsatt greit mot hodepine

Også leddgiktspasienter rammes til en viss grad, men for disse finnes det alternativer. Folk flest bør ikke la seg skremme.

- Kortvarig bruk mot for eksempel hodepine og menstruasjonssmerter tror vi ikke utgjør noen risiko, presiserer Madsen. Da Aftenposten i dag brakte nyheten om FDAs advarsel kom ikke dette klart frem.

Annen aktuell behandling

Ifølge Legemiddelverket er det tre alternative løsninger for pasienter med alvorlig artrose.

- Det mest nærliggende er å redusere dosen, og bare bruke legemidlene i perioder når det er nødvendig. Et andre alternativ er å prøve paracetamol, og som et tredje forsøk kan man forsøke glukosamin, sier Steinar Madsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media