Stadig færre bruker østrogen

Ifølge Folkehelseinstituttet ble salget målt i definerte døgndoser (DDD) redusert med 13 % i 2004.

- Hovedårsaken er trolig en studie fra The Lancet i 2002, omtalt av Statens legemiddelverk, som viste en sammenheng mellom østrogenholdige preparater og brystkreft, mener seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Solveig Sakshaug.

- Det er rimelig å anta at det har en sammenheng med studien fra 2002. I tillegg har Statens legemiddelverk kommet med nye anbefalinger om hormontilskudd til kvinner etter overgangsalderen. Østrogen brukes for å dempe plagene ved overgangsalderen, og nå i mindre grad for å forebygge benskjørhet, sier Sakshaug til Tidsskriftet.

Doblet risiko

Også en norsk studie, nylig publisert i Tidsskriftet, viste at østrogenbrukere har doblet risiko for å få brystkreft sammenliknet med kvinner som aldri har fått østrogenbehandling. Flere studier har også vist at hormonsubstitusjonsbehandling ikke gir noen fordel med hensyn til å forebygge hjerte- og karsykdom.

Skeptiske kvinner

Sakshaug tror dette både har gjort at kvinnene selv er mer skeptiske, og at legene forskriver østrogen i mindre grad enn før.

- Det er for tidlig å si om endringen får noen betydning på sikt i form av økt forekomst av benskjørhet som kan medføre flere lårhalsbrudd. For kvinnene blir det et valg mellom fordelen ved å bruke østrogen og ulempene ved ikke å bruke det, sier Sakshaug.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media