Rekordmange doktorgrader i 2004

Tall fra Doktorgradsregisteret ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning, viser at det i alt var 782 doktordisputaser i 2004. Det er 59 flere enn i 2003 og 43 flere enn toppåret 2002.

Økning i medisinske doktorgrader

Når det gjelder doktorgrader innen det medisinske fagområdet var 1999 et toppår med 126 disputaser, mens tallet var helt nede i 77 i 2002. I fjor økte imidlertid tallet igjen, til 94.

Flest i Oslo

Det er ved Universitetet i Oslo den største økningen i doktorgrader har funnet sted. I flere år har antall disputaser her ligget på rundt 230, mens det i fjor hoppet opp til 266. Også ved Universitetet i Tromsø har man sett en økning, mens Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) har en svak nedgang.

PhD-grad

I 2004 ble det for første gang avlagt et større antall PhD-grader (Philosophiae Doctor), da innen alle fagområder. Totalt ble 71 PhD i fjor, mot 8 i 2003 og 1 i 2002. Denne graden vil etter hvert erstatte de fakultetsspesifikke gradene som har vært vanlig i Norge.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media