Rekordlav hjerte- og kardødelighet

I 2003 utgjorde utgjorde hjerte- og kardødeligheten blant menn under 70 år og kvinner under 80 år bare 39 % av alle dødsfall, mot 49 % i 1979. For de eldste aldersgruppene må man tilbake til før andre verdenskrig for å finne så lave dødstall som i 2003, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er særlig en stor nedgang i iskemisk hjertesykdom, og blant voksne menn har den relative nedgangen de siste 35 årene vært på rundt 70 %.

Bedre behandling

Tabell
Bedre behandling og sunnere livsstil er trolig årsaken til at færre dør av hjerte- og karsykdommer. Illustrasjonsfoto

- Det er nok flere årsaker til nedgangen i hjerte- og kardødsfall, men de to viktigste er bedre behandling og annerledes livsstil. Man er blitt mer klar over risikofaktorene, sier avdelingsoverlege Arne Westheim ved hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

Flere kvinner dør av lungekreft

Totalt døde 42 550 personer i løpet av 2003, og den vanligste dødsårsaken for personer under 80 år er kreft. Rundt 2 000 personer dør årlig av lungekreft, noe som er det høyeste tallet noen sinne, og en tidobling siden 1951. For første gang dør flere kvinner av strupe- og lungekreft enn av brystkreft.

Nedgang i krybbedød

Nedgangen i krybbedødsfall fortsetter, og i 2003 døde 11 spedbarn i krybbedød. Det er ti færre enn året før. 50 personer døde av influensa og sju kvinner døde i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid. Dette tallet har ikke vært så høyt siden 1979.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media