Økt beredskap mot fugleinfluensa

Det anbefaler Pandemikomiteen i Sosial- og helsedirektoratet i samråd med Folkehelseinstituttet. Konkret anbefales det at lageret av influensamedisinen oseltamivir (Tamiflu) økes fra 200 000 til 1,4 millioner behandlingskurer.

- Vi anbefaler en økning i beredskapen fordi situasjonen med tanke på influensaspredning oppfattes som urovekkende av Verdens helseorganisasjon, sier direktør i Sosial- og helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen, til Tidsskriftet.

Forsikring mot tragedie

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) kan fugleinfluensaen i Sørøst-Asia være en mulig forløper til en influensapandemi. I så fall vil det trolig dreie seg om et virus med noe endrede egenskaper enn dagens fugleinfluensavirus. Tall WHO opererer med antyder at i verste fall 35 000 nordmenn kan dø. Sannsynligheten for at en slik pandemi skal slå til, kjenner ingen.

- Beredskapsøkningen blir en slags forsikring vi håper vi aldri får bruk for, sier Larsen.

Tabell
Økt beredskap mot fugleinfluensa i Norge vil koste rundt 210 millioner kroner, ifølge Bjørn-Inge Larsen

Behandling og forebygging

Et beredskapslager av medisinen skal kunne brukes til å behandle de som er blitt syke, og til å forebygge smitte blant personer som omgås de syke. Pandemikomiteen anbefaler også at lageret av medisinen amantadin økes, til profylaktisk bruk for nøkkelpersonell som for eksempel leger.

- Amantadin har mange og til dels alvorlige bivirkninger, men dersom det oppstår en alvorlig pandemi vil fordelen veie tyngre enn ulempen, sier Larsen.

Den anbefalte beredskapsøkningen i Norge er den samme som finnes i andre europeiske land, og vil koste rundt 210 millioner kroner.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media