- Norsk traumebehandling må bli bedre

Det mener overlege Kari Schrøder Hansen ved Kirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. I en kronikk som i dag publiseres først på nett i Tidsskriftet, gir Hansen en beskrivelse av et traumesystem, og hvordan dette kan utvikles for norske forhold.

- Hardt skadede personer må gjerne behandles av flere spesialister og på flere nivåer. Behandlingen må også skje fort, og derfor er det viktig at et overordnet traumesystem som fungerer, er laget på forhånd, mener Hansen.

Ifølge forfatteren er det mange eksempler på at håndteringen av hardt skadede pasienter ikke fungerer optimalt i Norge i dag.

- Det finnes tilfeller der ansvaret for akuttfunksjonen innen bløtdelskirurgi og ortopedi er lagt til to forskjellige sykehus. Hvor skal da ambulansen bringe en pasient med mistenkt bukskade og bekkenskade, spør Hansen.

Hun viser til at både Skottland og Tyskland har dokumentert en reduksjon i dødelighet få år etter innføring av et traumesystem.

Les hele kronikken

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media