Må si nei takk til sponsing av reiser?

Helsedepartementet har utarbeidet forslag til en ny forskrift om helsepersonells adgang til å motta gaver.

Var ventet

Forskriften ble varslet i Legemiddelmeldingen som ble lagt frem i forrige uke, og forslaget ble sendt ut på høring i dag. Meningen er å tydeliggjøre og konkretisere hva som er å anse for gave, tjeneste, provisjon eller annen ytelse for helsepersonell, og hva helsepersonell kan motta uten at det påvirker dem i tjenesten på en utilbørlig måte.

- En ny forskrift skal først og fremst bidra til at samfunnet og pasienten kan føle seg trygg på at det ikke skjer en uheldig påvirkning av helsepersonell fra ulike næringsinteresser, sier helseminister Ansgar Gabrielsen.

Aksjer

Gaver defineres som noe som har en selvstendig økonomisk verdi, enten det er gjenstander, tjenester eller penger. Aksjer, verdipapirer og gavekort likestilles med penger. Men også ytelser som ikke kan defineres i kroner og øre kan rammes av bestemmelsen.

Kan kongresser støttes?

Faglitteratur eller faglige hjelpemidler, deltakelse på kurs og kongresser og sponsing av reise eller ferieopphold for familiemedlemmer telles også som gave.
I forskriftsutkastet heter det imidlertid at deler av den interaksjonen som er mellom helsepersonell og legemiddelindustri, utstyrsleverandører eller andre, vil falle utenfor området for utilbørlighetsvilkåret,
da det dreier seg om faglig forsvarlig og produkt- og produsentuavhengig
informasjon som har rent opplæringsformål, som eksempelvis større internasjonale
vitenskapelige kongresser eller forskningssamlinger. Samtidig presiseres det at det må foretas en konkret helhetsvudering av om støtten vil kunne påvirke på en utilbørlig måte.

Maks en tusenlapp

I avtalen mellom Legemiddelindustriforeningen og Legeforeningen heter det at gaver ikke skal ha en verdi som overstiger 1 000 kroner. Helsedepartementet vil også ha denne summen som utgangspunkt, men utelukker ikke at også mindre verdifulle gaver kan rammes av helsepersonelloven.

En lege eller sykepleier har heller ikke anlending til å takke ja til gaver fra pasienter, såfremt de ikke er av ubetydelig verdi. Alt under 1 000 kroner anses som ubetydelig i denne sammenhengen. Er pasienten er kjent kunstner skal man ikke ta imot kunst vedkommende har laget. Dersom kunstneren ikke allerede var kjent på gavetidspunktet, kan det vurderes annerledes.

Det foreslås at helsepersonell som bryter forskriften kan få en advarsel fra Statens helsetilsyn, eller i alvorlige tilfeller få autorisasjonen tilbakekalt.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media