Kakerlakker forverrer barns astma

I en amerikansk multisenterstudie, publisert i Journal of Allergy and Clinical Immunology, har forskerne gjennom tre år testet nærmere 1 000 barn i alderen 5-11 år. Barna var bosatt i bysentra i USA og hadde alle moderate til alvorlige astmasymptomer.

Mest i nordøst

Resultatene viser at de fleste hjem i byer nord-øst i USA har et høyt nivå av kakerlakkallergener, mens hjem i sørlig og nordvestlige byer har høyt nivå av støvmiddallergen. Dataene viser at kakerlakkallergenet er hovedårsaken til astma blant barn som bor i byer, skriver Medical News Today. I et norsk astmapasientmateriale ble det funnet at nær 10 % av pasientene var testpositive mot kakerlakk.

- Vi så at et fleretall av hjemmene i Chicago, New York City og Bronx hadde høyt nok nivå av kakerlakkallergener til å trigge astmasymptomer, mens et flertall av hjemmene i Dallas og Seattle hadde et enda høyere nivå av støvmiddallergenet, forteller professor Rebecca Gruchalla, som ledet studien.

Forskerne fant også at allergennivåene var avhengig av type hus barna bodde i. I blokkleiligheter var det høyest nivå av kakerlakkallergen, mens det i eneboliger var høyest nivå av støvmidd.

Tabell
Mange barn som bor i blokkleiligheter i byer nordøst i USA får astma på grunn av kakerlakker. Illustrasjonsfoto

Økte symptomene

Kakerlakkallergenet var det eneste allergenet som økte astmasymptomene, noe verken støvmidd eller husdyr gjordel. Barna som ble utsatt for kakerlakkallergen opplevde flere dager med hoste, pustevansker og følelse av tranghet i brystet. De hadde også mer fravær fra skolen, måtte oftere avslutte eller sakke ned på lek, og hadde flere netter med avbrutt søvn.

Renslighet avgjørende

Kakerlakkallergener kommer fra kilder som spytt, ekskrementer, sekret, hudavfall og døde kakerlakker. Man kan utsette seg selv for mindre av disse allergenene ved å kun spise på kjøkkenet og spisestuen, pakke tørrvarer inn i plast, bære ut søppelet hver dag, reparere sprukne rør, støvsuge teppene ofte og holde kjøkkenbenken ren.

- Funnet en sammenheng

Professor Martinius Løvik ved Folkehelseintituttet sier tidligere studier i USA har vist at både midd, kakerlakk og katt kan være de viktigste allergenkildene i forhold til astma, alt avhengig av lokale forhold som bestemmer hvilket av de tre allergenene det er mest av.

- Man har visst at i slumstrøkene inne i byene kan kakerlakkallergen dominere. Det nye her synes å være at man har funnet en god dose-respons-sammenheng mellom mengde kakerlakkallergen og astma, noe man har hatt problemer med å påvise for katt- og middallergen, sier Løvik til Tidsskriftet.

Kakerlakker også i Norge

Han viser også til at seksjonsoverlege ved Ullevål universitetssykehus, Karin Lødrup Carlsen, i et norsk astmapasientmateriale har funnet at nær 10 % av pasientene var testpositive mot kakerlakk.

- Men dette kan ha flere forklaringer og behøver ikke bety at kakerlakk er et problem i Norge. Vi vet at kakerlakker finnes i noen hjem og på noen arbeidsplasser i Norge, men betydningen av kakerlakk som allergenkilde kan vi bare finne ut av ved å måle kakerlakkallergen i husstøvet. En pilotundersøkelse som stipendiat Christine Instanes gjorde av et par hundre støvprøver fra hjem i Oslo ga liten grunn til å tro at kakerlakkene er en viktig allergenkilde hos oss. Trolig illustrere de amerikanske funnene bare grunnsetningen om at astma og allergi har ulike årsaker på ulike steder, sier Løvik.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media