Forskningsfondet trenger 14 milliarder

Det er Norges forskningsråd som foreslår dette i sitt budsjettforslag for 2006. Administrerende direktør Arvid Hallén mener at dersom Norge skal klare å komme seg opp på et høyt internasjonalt nivå forskningsmessig, må myndighetene ta grep.

Forskning i toppklasse

Per i dag er fondskapitalen i Fondet for forskning og nyskapning, som ble etablert i 1999, på 36 milliarder kroner. En opptrapping til 50 milliarder mener Hallén er passe.

- En slik opptrapping vil både kunne finansiere tiltak for å bringe deler av norsk forskning opp i internasjonal toppklasse, og dessuten gjøre det mulig å skape nye satsinger av stor samfunns- og næringsmessig betydning, sier Hallén.

- Utrettet mye

Han understreker at midlene fra Fondet for forskning og nyskapning har gitt positive resultater allerede. Blant annet er det etablert 13 sentre for fremragende forskning, og i løpet av høsten er det delt ut 60 millioner kroner på årsbasis til 17 grunnforskningsgrupper i STORFORSK-ordningen.

- Det er slik vi må satse for at Norge ikke skal sakke akterut, sier Hallén.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media