Forskningsfondet trenger 14 milliarder

Det er Norges forskningsråd som foreslår dette i sitt budsjettforslag for 2006. Administrerende direktør Arvid Hallén mener at dersom Norge skal klare å komme seg opp på et høyt internasjonalt nivå forskningsmessig, må myndighetene ta grep.

Forskning i toppklasse

Per i dag er fondskapitalen i Fondet for forskning og nyskapning, som ble etablert i 1999, på 36 milliarder kroner. En opptrapping til 50 milliarder mener Hallén er passe.

- En slik opptrapping vil både kunne finansiere tiltak for å bringe deler av norsk forskning opp i internasjonal toppklasse, og dessuten gjøre det mulig å skape nye satsinger av stor samfunns- og næringsmessig betydning, sier Hallén.

- Utrettet mye

Han understreker at midlene fra Fondet for forskning og nyskapning har gitt positive resultater allerede. Blant annet er det etablert 13 sentre for fremragende forskning, og i løpet av høsten er det delt ut 60 millioner kroner på årsbasis til 17 grunnforskningsgrupper i STORFORSK-ordningen.

- Det er slik vi må satse for at Norge ikke skal sakke akterut, sier Hallén.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.