Flere melder fra om smittsomme sykdommer

Til sammen fikk Folkehelseinstituttet inn nærmere 18 000 anonymiserte og ikke-anonymiserte meldinger om tilfeller av smittsomme sykdommer i løpet av 2004, ifølge MSIS årsrapport.

Skyldes kikhoste

Den store økningen fra året før, skyldes det store antall tilfeller av kikhoste. Meldinger om kikhoste utgjør alene 43 % av alle innrapporteringer, med 7 737 meldinger. I tillegg ble det blant annet meldt om 2 275 tilfeller av campylobacteriose, 1 567 tilfeller av salmonellainfeksjon og 1 548 tilfeller av giardiasis.

Etterlyser legemeldinger

I 70 % av tilfellene har Folkehelseinstituttet fått melding både fra lege og fra laboratoriet. Det er derfor sendt ut rundt 400 purringer til behandlende leger om at det er viktig å innhente flere opplysninger rundt smittetilfellene, som for eksempel hvor pasientene er smittet.

Bare 24 av 434 kommuner har ikke meldt inn noen tilfeller av meldepliktige smittsomme sykdommer i 2004.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media