Afrika henger etter i tuberkulosekampen

På verdensbasis har tuberkulosetilfellene gått ned med over 20 % siden 1990, og i fem av verdens seks regioner faller eller stabiliserer tallene seg. Unntaket er Afrika, hvor tallet på tuberkulosetilfeller i samme periode er tredoblet i områder med høy forekomst av HIV. På resten av det afrikanske kontinentet stiger forekomsten med 3-4 % årlig. Tallene går frem av en rapport Verdens helseorganisasjon (WHO) nylig la frem.

Suksess og fiasko

Til og med i Uganda, som har hatt stor suksess med å redusere antall HIV-tilfeller, behandles færre tuberkulosetilfeller nå enn for fire år siden. I tillegg må over halvparten av tuberkulosepasientene klare seg uten tilgang til DOTS (direkte observert behandling).

Europas problem

Men heller ikke Europa kan sole seg i glansen. Verdensdelen er ikke med blant de fire som er i rute når det gjelder å oppnå FNs tusenårsmål om å redusere verdens tuberkulosetilfeller innen 2015. Europas problem er den multiresistente versjonen av tuberkulose og lite fremskritt når det gjelder DOTS i Øst-Europa.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media