Vellykket dataopplæring ved St. Olavs hospital

I stedet for å vente til endringene tvinger seg på, ønsker St. Olavs hospital å være med tidlig i datautviklingen. Derfor er det bestemt at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) skal tas i bruk av alle ansatte på alle nivåer, og at alle så snart som mulig får en grunnleggende IKT-kompetanse.

Tabell
Datakunnskaper blir stadig viktigere, også i sykehussektoren. Ved St. Olavs hospital skal alle ansatte nå bli datakyndige. Illustrasjonsfoto

Pilotprosjekt

Kvinneklinikken sa seg villig til å være med i et pilotprosjekt, med navnet eBorger. Prosjektet, som er utviklet av selskapet Datakortet as, går ut på at de ansatte får opplæring og etter hvert testes i datamaskinens basisverktøy, enkel tekstbehandling, e-post og Internett. eBorger ble et intensivkurs som foregikk over halvannen måned.

Tilpasset opplæring

Det ble kartlagt på forhånd hvor mye hver enkelt kunne om data, og på grunnlag av dette ble opplæringen tilpasset hver enkelt. Over 300 ansatte, eller 95 % av deltakerne, besto eBorgertesten.

Fornøyde

Leder av Kvinneklinikken, Fredrik Sunde, er fornøyd med prosjektet.

- Det at vi nå har mye felles kunnskaper, at alle minst er på eBorgernivå, er et svært mye bedre utgangspunkt enn vi hadde før prosjektet startet. Vi ser at vår målsetting om at IKT skal benyttes på alle nivå av sykehuset, faktisk kan gjennomføres nå når vi har sikret oss at grunnlaget er på plass, sier Sunde.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media