Trondheims-forskere med publiseringsrekord

Målt i antall publikasjoner er det Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse som bidro mest, med 1 940 publikasjoner. Det medisinske fakultet kommer på andreplass, med 1 483 publikasjoner, skriver Universitetsavisa.

Men målt i enkeltforskere som er registrert med publikasjoner i 2004, kommer sju av ti fra Det medisinske fakultet. Ti på topp-listen ser slik ut:

1. Sturla Eik Nes, Gynekologi/obstretikk (66)
2. Per Morten Schiefloe, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (57)
3. Lennart Sjøberg Psykologisk institutt (51)
4. Vojislav Novakovic, Instituttfor energi- og prosessteknikk (49)
5. Kristian Midthjell, HUNT forskningssenter (49)
6. Rune Haaverstad, Thoraxkirurgi (47)
7. Stein Kaasa, Palliasjon, etikk og anvendt klinisk forskning (46)
8. Mette Moen, Gynekologi/obstetrikk (43)
9. Gunnar K. Götestam, Inst. for psykiatri og medisinske atferdsfag (42)
10. Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin (41)

Statistikken inkluderer både vitenskapelige, faglige og populærvitenskapelige publikasjoner. Tallene er hentet fra den forskningsdatabasen Frida, som kom i drift i 2003.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media