Trinnprismodellen innført

Ordningen ble innført fra 1. januar, til tross for enkelte motforestillinger. Trinnprismodellen erstatter indeksprissystemet, som ble innført våren 2003. Systemet gikk ut på at Rikstrygdeverket refunderte en indekspris på enkelte legemidler uavhengig av hvilket preparat innenfor virkestoffgruppen som ble valgt. Systemet hadde imidlertid en del mangler, og ble blant annet kritisert i en rapport fra ECON Analyse AS.

Blandet mottagelse

Den nye trinnprismodellen, som altså ble innført 1. januar i år, innebærer at det fastsettes en maksimal refusjonspris som en prosentandel av det patenterte legemiddelets siste maksimalpris. I første omgang er det 21 virkestoff som tas inn i systemet, og en oversikt over disse finnes hos Statens legemiddelverk.

Forslaget om en trinnprismodell fikk blandet mottagelse i høringsrunden, og ble blant annet kritisert av Konkurransetilsynet. Heller ikke Legemiddelindustriforeningen eller Statens legemiddelverk var udelt positive.

- Samlet vurdering

Avdelingsdirektør i legemiddelseksjonen i Helse- og omsorgsdepartementet, Audun Hågå, sier det var en totalvurdering som gjorde at de likevel landet på trinnprismodellen.

- Det var denne modellen det var mest enighet om i høringsrunden. Modellen ble videreutviklet etter høringsrunden, blant annet etter en del utbedringsforslag fra Legemiddelindustriforeningen. Et viktig argument for beslutningen var også at de andre modellene var noe mer usikre med tanke på innsparing, sier Hågå til Tidsskriftet.
Han understreker at trinnprismodellen vil sørge for en innsparing i folketrygdens utgifter på anslagsvis 450 millioner kroner. I tillegg vil det redusere pasientenes utgifter med anslagsvis 70 millioner kroner.
- Det var også vesentlig for oss at trinnprismodellen kunne implementeres så raskt, sier Hågå.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media