- Snakk med kolleger om feil du gjør

Det konkluderer Olaf Aasland og Reidun Førde ved Legeforeningens Forskningsinstitutt med i en prospektiv studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Quality and Safety of Health Care. Et representativt utvalg på 1 318 norske leger har deltatt i studien ved å svare anonymt via spørreskjema.

Feil er ikke uvanlig

Tabell
Kolleger bør snakke med hverandre etter å ha opplevd pasientskader, konkluderer en norsk studie. Illustrasjonsfoto

Resultatene viser at nesten tre av ti leger har opplevd minst ett tilfelle hvor de har skadet en pasient alvorlig. Mannlige kirurger, inkludert gynekologer og anestesiologer, er den gruppen leger hvor flest slike tilfeller rapporteres. Det å medvirke til at en pasient blir skadet kan være en sterk opplevelse for mange leger. Flere oppgir at de trengte profesjonell hjelp for å bearbeide opplevelsen, og noen mener det ble vanskeligere å arbeide som lege etter episoden. For to av ti hadde opplevelsen en negativ innvirking på privatlivet.

Blir ikke rapportert

De fleste av legene snakket med pasienten eller pårørende etter feilbehandlingen, men langt under halvparten (37 %) av de alvorlige tilfellene ble rapportert til helsemyndighetene.

- Det er tankevekkende, sier instituttsjef Olaf Aasland. - Det sier kanskje noe om at vi her har to forskjellige kulturer.

- Snakk med kollegene

Støtte og tilbakemelding fra kolleger er noe av det viktigste for en lege etter å ha opplevd en pasientskade, men to av ti fikk ingen støtte i etterkant.

- Diskusjon mellom kolleger etter en alvorlig hendelse er avgjørende for å forstå hva som gikk galt, og dermed også en viktig faktor i kvalitetssikringen. Legene som hadde best rutiner på diskusjon i etterkant fikk også mest støtte fra kollegene, sier Aasland.

Forfatterne mener man må endre kulturen i helsevesenet, slik at diskusjon av uheldige hendelser, og evaluering i etterkant, blir en naturlig og selvfølgelig del av profesjonshverdagen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media