Oppvarming forebygger idrettsskader blant unge

Tidligere skandinaviske studier har vist at idrettsskader utgjør 10-19 % av alle akutte skader som registreres ved akuttmottak. Mest vanlig er kne- og ankelskader.

Håndballspillere

I en norsk randomisert kontrollert studie utført ved Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole, publisert i BMJs nettutgave, ble 120 håndballklubber fulgt gjennom en sesong på åtte måneder. Til sammen deltok 1 837 spillere i alderen 15-17 år, hvor halvparten var i kontrollgruppen. Et flertall av spillerne var jenter.

Oppvarmingsprogram

Spillerne i intervensjonsgruppen ble bedt om å ta i bruk et strukturert oppvarmingsprogram, utviklet av Senter for idrettskadeforskning og Norges håndballforbund. Programmet besto i fire ulike øvelser med ulik vanskelighetsgrad, uten ball, med ball, bruk av balansebrett og balansematte. Deltakerne skulle øke bevisstheten og kontrollen over knær og ankler ved å stå, løpe, finte, hoppe og lande. Oppvarmingen skulle gjøres i 15-20 minutter ved begynnelsen av hver treningsøkt 15 ganger på rad, og deretter en gang i uken resten av sesongen.

Halverte skadene

I løpet av åttemånedersperioden fikk 262 utøvere (14 %) til sammen 298 skader. Av disse var 81 % akutte skader, mens 19 % belastningsskader. Signifikant færre av de skadde var i intervensjonsgruppen. I denne gruppen fikk 46 utøvere (4,6 %) en akutt kne- eller ankelskade, mens tallet var 76 (8,6 %) i kontollgruppen. Tilsvarende tall for alle skader var 95 (9,9 %) mot 167 (19 %).

- Første store studie

Ifølge forfatterne er studien den første randomiserte kontrollerte studien, utført blant ungdom og med et tilstrekkelig antall deltakere, som viser at akutte kne- eller ankelskader kan reduseres med 50 %, og at alvorlige skader kan reduseres ytterligere.

- Resultatene våre bekrefter det tidligere studier antyder - at det er mulig å forebygge de mest vanlige skadene som kne- og ankelskader. Resultatene er derfor ikke overraskende. Det som imidlertid er slående er at vi fant en betydelig høyere compliance (87%) enn hva en tidligere ikke-randomisert studie gjort blant kvinnehåndballspillere (29% compliance) på forebygging av fremre korsbåndskader. Det synes derfor at forebygging er lettere å implementere blant yngre idrettsutøvere, sier en av forfatterne, Odd-Egil Olsen, til Tidsskriftet. Han er forsker og fysioterapeut ved Norges Idrettshøgskole.

Tidlig krøkes...

Den norske forskergruppen mener oppvarmingsprogrammet også kan overføres og brukes i andre idretter som fotball, basketball, og volleyball, samt på yngre spillere. Forebyggingen bør starte allerede i 10-12-årsalderen og inkluderes som en naturlig del av treningsprogrammet, mener de.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media