Oppvarming forebygger idrettsskader blant unge

Tidligere skandinaviske studier har vist at idrettsskader utgjør 10-19 % av alle akutte skader som registreres ved akuttmottak. Mest vanlig er kne- og ankelskader.

Håndballspillere

I en norsk randomisert kontrollert studie utført ved Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole, publisert i BMJs nettutgave, ble 120 håndballklubber fulgt gjennom en sesong på åtte måneder. Til sammen deltok 1 837 spillere i alderen 15-17 år, hvor halvparten var i kontrollgruppen. Et flertall av spillerne var jenter.

Oppvarmingsprogram

Spillerne i intervensjonsgruppen ble bedt om å ta i bruk et strukturert oppvarmingsprogram, utviklet av Senter for idrettskadeforskning og Norges håndballforbund. Programmet besto i fire ulike øvelser med ulik vanskelighetsgrad, uten ball, med ball, bruk av balansebrett og balansematte. Deltakerne skulle øke bevisstheten og kontrollen over knær og ankler ved å stå, løpe, finte, hoppe og lande. Oppvarmingen skulle gjøres i 15-20 minutter ved begynnelsen av hver treningsøkt 15 ganger på rad, og deretter en gang i uken resten av sesongen.

Halverte skadene

I løpet av åttemånedersperioden fikk 262 utøvere (14 %) til sammen 298 skader. Av disse var 81 % akutte skader, mens 19 % belastningsskader. Signifikant færre av de skadde var i intervensjonsgruppen. I denne gruppen fikk 46 utøvere (4,6 %) en akutt kne- eller ankelskade, mens tallet var 76 (8,6 %) i kontollgruppen. Tilsvarende tall for alle skader var 95 (9,9 %) mot 167 (19 %).

- Første store studie

Ifølge forfatterne er studien den første randomiserte kontrollerte studien, utført blant ungdom og med et tilstrekkelig antall deltakere, som viser at akutte kne- eller ankelskader kan reduseres med 50 %, og at alvorlige skader kan reduseres ytterligere.

- Resultatene våre bekrefter det tidligere studier antyder - at det er mulig å forebygge de mest vanlige skadene som kne- og ankelskader. Resultatene er derfor ikke overraskende. Det som imidlertid er slående er at vi fant en betydelig høyere compliance (87%) enn hva en tidligere ikke-randomisert studie gjort blant kvinnehåndballspillere (29% compliance) på forebygging av fremre korsbåndskader. Det synes derfor at forebygging er lettere å implementere blant yngre idrettsutøvere, sier en av forfatterne, Odd-Egil Olsen, til Tidsskriftet. Han er forsker og fysioterapeut ved Norges Idrettshøgskole.

Tidlig krøkes…

Den norske forskergruppen mener oppvarmingsprogrammet også kan overføres og brukes i andre idretter som fotball, basketball, og volleyball, samt på yngre spillere. Forebyggingen bør starte allerede i 10-12-årsalderen og inkluderes som en naturlig del av treningsprogrammet, mener de.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.