Ny presentasjonsform for doktoravhandlinger

I stedet for at doktorandene selv sender inn sammendrag av avhandlingen, vil redaksjonen i Tidsskriftet lage nyhetssaker basert på et utvalg av de medisinsk relaterte doktoravhandlingene samt å publisere lister over avhandlingene.

Mer sentral plass

I nyhetssakene blir doktoranden intervjuet og får fortelle om avhandlingen. Sakene presenteres primært på Tidsskriftets nyhetssider på Internett. Senere kommer sakene på siden Doktoravhandlinger i nyhetsdelen i Tidsskriftets papirutgave. Doktoravhandlingene løftes frem, og får en mer sentral plass i bladet. Sidene vil også ha lister over medisinsk relaterte doktoravhandlinger som avlegges.

Siden Doktoravhandlinger kommer i oppslag med en annen ny spalte Norsk forskning. Denne presenterer norsk medisinsk forskning publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter.

En ny nettside om doktoravhandlinger vil ha lenke til all presentasjoner i Tidsskriftet, samt til universitetenes nettsider med doktorgradsoversikter.

Send tips – ikke sammendrag

Det er derfor ikke lenger nødvendig for doktorander å sende inn sammendrag av sin avhandling. Har du tips om avhandlinger som fortjener en nyhetsomtale, kan dette sendes til tidsskriftet@legeforeningen.no.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media