Meldte dødsfall

Artikkel

Etter anmodning fra leserne er spalten Meldte dødsfall blant leger tilbake. Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

 • Svein Clausen

 • 12.3. 1938 – 3.10. 2004

 • Carl L. W. Tresselt

 • 22.8. 1919 – 6.10. 2004

 • Alf Normann Midling

 • 29.6. 1908 – 20.9. 2004

 • Hans-Petter Dørum

 • 23.8. 1947 – 5.10. 2004

 • Erik O. Juel

 • 3.6. 1924 – 27.8. 2004

 • Harald Anker Hansen

 • 27.9. 1917 – 10.9. 2004

 • Per Peersen

 • 9.8. 1919 – 18.10. 2004

 • Gregor Frank

 • 22.5. 1922 – 26.9. 2004

 • Svein Sivard Michelsen

 • 27.3.1957 – 25.10. 2004

 • Leif Stang

 • 18.12. 1918 – 25.10. 2004

 • Per Sverre Wehn 3

 • 1.12. 1912 – 14.10. 2004

 • Kjell Arne Syversen

 • 26.1. 1938 – 16.11. 2004

 • Åke S. Gregertsen

 • 17.4. 1913 – 18.9. 2004

 • Sverre Brostrup Knutsen

 • 6.11. 1920 – 12.11. 2004

 • Ole Dramdal

 • 29.9. 1928 – 17.10. 2004

 • Inger-Lise Løfsnes

 • 2.1. 1947 – 25.9. 2004

Anbefalte artikler