- Kvinner større risiko for lungekreft

En forskergruppe ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har i flere år studert kjønnsforskjeller i risiko for lungekreft og er kommet til samme konklusjon. Molekylære studier viser at kvinner er mer disponert enn menn.

Avgjørende enzym

- Kvinners lungevev inneholder større mengder av CYP1A1-enzymet. De har også et høyere nivå av skade på DNA – en typisk skade som følge av røyking. Vi ser en korrelasjon mellom mengden enzym og skade, sier stipendiat Berge til Tidsskriftet. Studien er en del av hans doktoravhandling og ble publisert i Lung Cancer i september.

Tabell
Kvinner som røyker har trolig større risiko for lungekreft enn menn har. Illustrasjonsfoto

Det er det kreftfremkallende tjærestoffet PAH som brytes ned i lungene ved hjelp av CYP1A1, og dannes til andre stoffer som er mer enda kreftfremkallende. I Norge rammes rundt 2 000 personer av lungekreft hvert år.

Fortsatt uenighet

Prosjektleder for studien, Steen Mollerup ved STAMI, sier det foreligger mer og mer data, både epidemiologiske og biokjemiske studier, som viser kjønnsforskjeller i risiko for lungekreft.

- Det er også vist at kvinnelige lungekreftpasienter har høyere nivå av skadelige stoffer bundet til arvestoffet. Noen har også rapportert at det er sammenheng mellom østrogenbehandling og økt risiko for lungekreft. Andre finner ikke noen sammenhenger, så det trengs mer forskning på området, sier Mollerup.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media