- Kvinnelige kardiologer diskrimineres

Slik konkluderer en arbeidsgruppe nedsatt av den britiske kardiologiforeningen i en fersk rapport, omtalt i BMJ. I rapporten varsles det blant annet alvorlige konsekvenser ved tilfeller av kjønnsdiskriminering.

En av ti

Tabell
Alt for få kvinner velger kardiologi som spesialitet. Ugunstige arbeidstider og kjønnsdiskriminering er noe av årsaken, mener British Cardiac Society. Illustrasjonsfoto

I løpet av 1990-årene er det blitt utdannet flere kvinnelige enn mannlige leger i Storbritannia. Likevel er kvinner i mindretall innen flere spesialiteter, og da særlig kardiologi hvor de representerer bare 16,8 % av dem under utdanning og 7,4 % av kardiologer i praksis.

Det var erkjennelsen av at faget ikke tiltrekker seg kvinner som fikk den britiske kardiologiforeningen til å nedsette en arbeidsgruppe, blant annet for å finne årsaker og for å utarbeide strategier for å snu trenden.

- Dersom skjevheten ikke rettes opp vil det bli vanskeligere og vanskeligere å opprettholde en høy standard innen kardiologisk praksis og forskning her i landet, ifølge rapporten.

Kjønnsdiskriminering

Lange og lite familievennlige arbeidstider, lite fleksibilitet, få deltidsstillinger, mangel på kvinnelige rollemodeller, aktiv motarbeidelse av kvinner i en mannsdominert spesialitet, samt bekymring for stråling, særlig ved graviditet, er noen av faktorene arbeidsgruppen mener virker inn.

Flere av kvinnene arbeidsgruppen har snakket med antyder en kjønnsdiskriminerende holdning blant overordnede leger.

- Dette er støtende og uakseptabelt. Dersom et medlem får en klage, og denne blir dokumentert, kommer ikke kardiologiforeningen til å nøle med å vurdere vedkommendes medlemskap. Foreningen vil dessuten sørge for at ethvert medlem som kjønnsdiskrimineres på jobb skal få vår støtte, skriver arbeidsgruppen.

Gruppen foreslår følgende tiltak for å få flere kvinnelige kardiologer: etablering av mentorordninger, oppmuntre til fleksible arbeidsplasser, etablere flere deltidsstillinger, og nulltoleranse overfor sexpress og kjønnsdiskriminering.

Som i Norge

Også i Norge er andelen kvinnelige kardiologer lav. Blant godkjente spesialister i hjertesykdommer under 67 år er bare 13,5 % kvinner.

- Dette skyldes nok delvis de samme faktorene som i Storbritannia, mener Cecilie Risøe. Hun er overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, og er den første og eneste kvinnen i styret i Norsk Cardiologisk Selskap. Da hun ble spesialist i 1995 var hun den 12. norske kvinnen med spesialistutdanning i kardiologi.

- Kvinnene har tidligere kommet litt til kort. Man måtte være svært konkurranseinnstilt og ha spisse albuer for å komme seg opp og frem, sier Risøe til Tidsskriftet.

Ser lovende ut

Fremtiden tror hun likevel blir bedre, for det er en stor økning i kvinnelige kardiologer under utdanning.

- På møtene i Norsk Cardiologisk Selskap, hvor vi på 80-tallet var 1-3 kvinner i salen, er det nå ofte opptil 40 kvinnelige kolleger som er godkjente kardiologer eller under utdanning. Det som er trist er at så få av kvinnene tar doktorgrad og utdanner seg vitenskapelig. Uten vitenskapelig ballast taper de i konkurranse med menn senere, både til nye stillinger og til plasser i råd og utvalg. Menn har lett for å –se– menn, sier Risøe.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media