I gang med brakyterapi mot prostatakreft

Brakyterapi er lokal bestråling hvor radioaktive kilder føres inn i prostatakjertelen. Hensikten er å begrense stråledosen til kreftcellene i prostata, og dermed begrense stråleskadene til omkringliggende vev. Metoden er blitt brukt som behandling på andre kreftformer i Norge, men er ikke blitt tilbudt prostatakreftpasienter. Denne kreftformen rammer rundt 3 000 nordmenn årlig, og 30-40 % dør av sykdommen. Pasienter med prostatakreft som ønsket brakyterapi har måttet oppsøke sykehus i utlandet, hvor dette i økende grad er blitt brukt som alternativ til radikal kirurgi eller ekstern strålebehandling. Radiumhospitalet tilbyr nå behandlingsformen.

Samlet inn penger

Overlege ved Radiumhospitalet, Nils Kristian Raabe, mener at et slik tilbud også bør finnes i Norge, og tok derfor initiativ til en innsamlingsaksjon for å finansiere dette. 2,5 millioner kroner ble samlet inn, og sommeren 2004 var utstyret på plass ved sykehuset. Til nå er 14 pasienter behandlet med brakyterapi i kombinasjon med utvendig strålebehandling.

Tabell
Pasienten får spinalbedøvelse og kjenner ingenting når Nils Kristian Raabe og Wolfgang Lilleby ved hjelp av brakyterapi stikker nålene inn i prostata for å gi høydosestråling innenfra. Foto Radiumhospitalet

- Resultatet er større effekt og færre bivirkninger og plager for pasienten. Erfaringer fra utlandet tyder blant annet på at problemer med impotens kan reduseres ved denne behandlingsformen, sier Raabe.

Mangler dokumentert effekt

En metaanalyse Senter for medisinsk metodevurdering foretok i 2002, publisert i Tidsskriftet, konkluderte imidlertid med at det mangler gode data om overlevelse og livskvalitet som følge av brakyterapi ved prostatakreft. Flere av undersøkelsene som foreligger er dessuten preget av alvorlige metodologiske svakheter. Ifølge ekspertgruppen som står bak rapporten er det mange år til de randomiserte kliniske studiene som er gjort, eller gjøres, kan gi svar på overlevelse, komplikasjoner og livskvalitet.

- Positivt tiltak

Avdelingssjef ved kreftavdelingen i Helse Sunnmøre, professor Olbjørn Harald Klepp, forteller at det fortsatt ikke finnes studier som bekrefter eller avkrefter at brakyterapi gir bedre effekt eller mindre bivirkninger ved prostatakreft enn andre behandlingsformer. Han mener likevel det er positivt at Radiumhospitalet tar metoden i bruk.

- Det er fint at sykehuset får erfaring med dette. Jeg håper Radiumhospitalet legger det opp på en slik måte at man kan få evaluert hvorvidt dette gir en signifikant gevinst i forhold til ekstern strålebehandling, sier Klepp til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media