Hvordan skal bekkensmerter behandles?

Også akupunktur og vanngymnastikk kan anbefales. Det er den forsiktige konklusjonen en gruppe europeiske eksperter har kommet frem til, etter å ha gjennomgått all publisert vitenskapelig litteratur på feltet. Arbeidsgruppen har utarbeidet nye europeiske retningslinjer for diagnostisering og behandling av bekkensmerter, et arbeid finansiert av EU.

- Det finnes svært få gode studier på området, så det er for tidlig å slå i bordet med sterke bevis for behandlingsmetoder som virker. Det trengs mer forskning. Men det finnes en god del indikasjoner og klinisk erfaring vi bygger på, sier fysioterapeut og stipendiat ved seksjon for helsefag, Universitetet i Oslo, Britt Stuge. Hun har som en av fem sittet i arbeidsgruppen, bestående av både leger og annet helsepersonell.

Rammer to av ti

Tabell
Bekkensmerter rammer mange gravide kvinner. God informasjon og råd fra legen på et tidlig stadium kan være nok til å hindre at plagene forverres. Illustrasjonsfoto

Bekkensmerter oppstått under svangerskapet eller umiddelbart etter fødsel rammer to av ti kvinner, ifølge www.backpaineurope.org.

- Vi skiller her mellom ryggplager og bekkenplager, og vi skiller mellom to typer bekkenplager. På den ene siden har man plager relatert til muskel og skjelett, og på den andre siden gynekologiske plager. I retningslinjene har vi utelukkende fokusert på bekkensmerter relatert til muskel og skjelett, sier Stuge.

Fysioterapi og nåler

Fysioterapi er den behandlingsmetoden det finnes mest dokumentasjon på at virker som behandling for smerter både før og etter fødsel.

- Spesielt har fysioterapi med fokus på individuelt tilpassede øvelser dokumentert positiv effekt, sier Stuge.
Akupunktur og vanngymnastikk er de to andre behandlingsmetodene som anbefales, da i forbindelse med bekkensmerter under svangerskapet. Her finnes det imidlertid svært få studier.

Leger vet for lite

Ifølge Stuge føler mange kvinner at de blir møtt av leger med lite kjennskap til problematikken, og at behovet for konkrete råd og anbefalinger til helsepersonell derfor er stort.

- Klinisk erfaring tilsier at om man kommer til på et tidlig stadium med god informasjon til kvinnen, og med råd og hjelp til å klare de daglige bevegelsene, trenger pasienten sjelden ytterligere behandling. Et par konsultasjoner kan gi effekt, sier Britt Stuge.

Ikke kirurgi

En behandlingsmetode som klart ikke anbefales, og som ekspertene er enige om, er kirurgi. Kirurgi med tanke på avstiving av ledd har ikke vist noen gode resultater.

Når det gjelder diagnose finnes det ifølge arbeidsgruppen ingen objektive diagnostiske kriterier i dag, men anamnese, smertelokalisering og enkelte kliniske tester – som smerteprovokasjonstest og instabilitetstest - kan gi gode indikasjoner.

Kan oppstå tidlig

Kvinner kan få bekkensmerter allerede umiddelbart etter at de er blitt gravide, og bør bli tatt på alvor når de oppsøker lege.

- Det er bedre å komme for tidlig enn å vente til det blir virkelig smertefullt, og dermed vanskeligere å behandle, sier Britt Stuge.

- Kjærkomment

Leder av Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager, Lilli-Ann Stensdal, er svært fornøyd med at det er kommet retningslinjer på feltet.

- Dette er kjærkomment, og det er viktig at flest mulig får denne informasjonen fort. Leger kan for lite om plagene, og innrømmer det selv. Mange av våre medlemmer forteller at de blir henvist til spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, og også disse sier de vet for lite, sier Stensdal til Tidsskriftet.

Hun understreker at enkelte studier antyder at halvparten av alle kvinner har en eller annen grad av bekkenplager i forbindelse med svangerskap og fødsel. Også hennes erfaring tilsier at fysioterapi med individuelt tilpassede øvelser er den behandlingsmetoden som gir best resultat.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media