Hundre venter på turnusplass

Hovedtrekningen ble gjort mandag forrige uke, mens de siste plassene ble tildelt fredag. 372 studenter var så heldige å trekke seg en plass, mens 98 trakk det korteste strået. Inkludert 7 parplasser står dermed 105 studenter på venteliste.

Ikke uvanlig lang

Det er Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) som har ansvar for turnustrekningen. Førstekonsulent Sølvi Seljeflot Bajo mener en venteliste på drøyt 100 studenter ikke er uvanlig mye.

- På sommeren uteksamineres kandidater fra alle de fire universitetene, og dermed blir det et overskudd av studenter i forhold til turnusplasser. Det kan oppstå noen ledige plasser utover våren, men alle er uansett garantert turnusplass fra februar 2006. De må bare vente et halvår først, sier Bajo til Tidsskriftet.

Bør rydde opp

Medisinstudentene er ikke overrasket over at så mange må vente på turnusplass.

- Dette er et problem som har oppstått de siste årene fordi tallet på medisinstudenter har økt. Myndighetene fører blant annet ingen kontroll på hvor mange som studerer i utlandet, og det er ingenting som tyder på at problemet vil løse seg av seg selv, sier leder i Norsk medisinstudentforening, Torstein Schrøder Hansen til Tidsskriftet.

Han mener likevel det er viktigere at turnustjenesten har en høy kvalitet, enn at det opprettes flere turnusplasser.

Mange i samme situasjon

En av dem som må finne annet å gjøre er Hilde Mestad, som studerer medisin ved Universitetet i Bergen. Hun trakk ett av de aller korteste stråene da hun trakk plass nummer 469.

- Jeg synes selvfølgelig det var veldig kjedelig, siden jeg var innstilt på å komme i gang. Man burde være garantert plass når man har studert i Norge. Men vi er mange i samme situasjon, og i ventetiden vil jeg forsøke å skaffe meg jobb, enten ved legevakt, sykehus eller i ambulansetjenesten, sier Mestad.

Aller siste plass

Eileen Heierdahl, som studerer i Trondhem, trakk det aller siste nummeret og står dermed helt nederst på ventelisten. Hun fikk et lite sjokk med en gang, men så det raskt som en mulighet, ikke en begrensning.

- Jeg har ordnet meg turnusplass i Sverige fra 1. august. Der skal jeg jobbe ved et sykehus i Uddevalla i 21 måneder, sier en fornøyd Heierdahl til Tidsskriftet.

Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo har nylig gjennomført en undersøkelse på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet hvor de har kartlagt hva medisinstudenter som må vente på turnusplass gjør i mellomtiden. Resultatet fra undersøkelsen vil bli publisert i Tidsskriftet etter påske.

Holdes ikke tilbake

En svært upopulær avgjørelse fra Sosial- og helsedirektoratet om å holde tilbake 50 turnusplasser i årets trekning, ble nylig omgjort til studentenes store lettelse. Begrunnelsen for å holde tilbake plasser var at flere personer har trukket seg uten gyldig grunn under tidligere turnusvalg. Dette gjorde at ikke alle turnusstillingene ble besatt. I år viste det seg imidlertid at en slik mangel er utelukket, og dermed ble avgjørelsen omgjort.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media