Hjerneforskere fikk stor nordisk pris

Jon Storm-Mathisen og Ole Petter Ottersen ved Anatomisk Institutt og Centre for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN) ved Universitetet i Oslo, mottok prisen på 1,5 millioner danske kroner i går. Halvparten av prispengene er en personlig hederspris, mens den andre halvparten skal finansiere forskning.

Fremragende forskning

- Prismottakerne har gjennom mange år prestert fremragende forskning på et høyt internasjonalt nivå innenfor basal nevrovitenskap. Deres resultater har bidratt til en bedre forståelse av hjernens funksjoner, og de har dermed også skapt nye muligheter for å oppklare mekanismene bak sykdommer i hjernen samt nye muligheter for behandling, sier formann i priskomiteen Nils Axelsen.

Signalstoffer i nervesystemet

Jon Storm-Mathisen har gjennom sin forskning vist at aminosyrer fungerer som signalstoffer i nervesystemet. Sammen med Ole Petter Ottersen har han klarlagt hvor i nervesystemet disse signalstoffene og deres receptorer og transportmolekyler, er lokalisert. Storm-Mathisen har også gitt en beskrivelse av hvordan signalstoffene produseres, lagres og gjenbrukes, mens Ottersen har sett på den skadelige virkningen glutamat har ved hjertesykdommer.

- Forskningen har hatt stor gjennomslagskraft verden over, og de to prisvinnerne er i dag blant de mest siterte forskerne i verden, sier Axelsen.

Blant verdens fremste

De to professorene har til sammen publisert nærmere 500 vitenskapelige artikler, og begge står på Institute for Scientific Informations liste over verdens mest siterte i internasjonale forskningstidsskrifter.

Det danske Lundbeckfondet ble stiftet i 1954 og deler årlig ut en Nordisk Forskerpris, en pris til en yngre forsker og flere talentpriser, primært til danske forskere. Bare én nordmann har mottatt prisen tidligere.

Les også:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media