- HIV-epidemien ikke under kontroll i Norge

I løpet av fjoråret ble 252 personer smittet med HIV-viruset, det høyeste antall noen gang i Norge, viser tall fra Folkehelseinstituttet. 59 % av de smittede er menn. Til sammen er over 3 000 nordmenn HIV-positive.

Ute av kontroll

Tabell
Det slurves fortsatt med bruk av kondom. Blant homofile menn i Norge ble rekordhøye 70 smittetilfeller oppdaget i 2004. Illustrasjonsfoto

- Aldri før har så mange fått påvist HIV-infeksjon i Norge i løpet av ett år som i 2004. Dette er en alvorlig påminnelse om at HIV-epidemien, som fortsetter å utvikle seg dramatisk i store deler av verden, heller ikke er under kontroll i Norge. Til tross for fremskritt i behandlingen er HIV-infeksjon fortsatt en alvorlig smittsom tilstand med livsvarig fare for alvorlig sykdom og død, skriver Folkehelseinstituttet i en kommentar.

Flest innvandrere

Økningen ses både blant homoseksuelle, heteroseksuelle og innvandrere. Norske heteroseksuelle menn ser ikke ut til å ha lært, siden mange fremdeles smittes på turistreiser til land som Thailand. Kvinnene derimot smittes i hovedsak av sin faste partner. Til sammen 164 heteroseksuelle ble HIV-smittet i fjor, ni flere enn året før. I denne gruppen er likevel den største andelen (121) innvandrere som var smittet før de kom til Norge.

Mange homofile smittes

Blant homoseksuelle menn ble det påvist smitte blant 70 personer i 2004, 13 flere enn året før. Flertallet ble smittet i Oslo og at tilfeldig partner, mens 16 ble smittet i utlandet. 21 av 70, flere enn tidligere, var av utenlandsk opprinnelse, men de fleste ble smittet i Oslo.

Få narkomane

Blant sprøytenarkomane holder tallet på HIV-smittede seg stabilt lavt, med 15 nysmittede i 2004. Ifølge en undersøkelse blant misbrukere i Oslo er 0,4 % HIV-positive. Ett barn ble smittet av mor perinatalt, mens i to HIV-tilfeller var smittemåten ukjent.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media