Gratis tilgang til amerikanskstøttet forskning

National Institutes of Health ber derfor alle forskere som har gjennomført forskningsstudier med NIH-midler, om å gjøre sitt til at artiklene blir tilgjengelig for alle. Dette kan de gjøre ved å sørge for å sende en kopi av hver studie så fort som mulig, og senest innen ett år etter publikasjon, slik at disse kan legges i databasen PubMed Central. Denne praksisen skal gjelde fra 5. mai i år.

Frivillig ordning

- Siden stadig flere tar Internett i bruk, må NIH ta en ledende rolle med å gjøre NIH-støttet forskning tilgjengelig for alle. Foreløpig er den nye ordningen frivillig, men vi oppfordrer alle våre forskere til å gjøre artiklene sine tilgjengelig så fort som mulig, sier leder i NIH, Elias A. Zerhouni.

- Et viktig steg

Public Library of Science (PLoS), en ikke-kommersiell internasjonal organisasjon som kjemper for gratistilgang til forskningsartikler, og som selv tilbyr dette, er svært positive til initiativet fra National Institutes of Health.

- Det er et viktig steg for dem av oss som mener at resultater fra forskning gjennomført ved hjelp av offentlige midler kan og bør være gratis tilgjengelig, skriver Harold Varmus og medarbeidere i PLoS i en felles uttalelse.

Noen ulemper

Organisasjonen er noe skeptisk til at ordingen avhenger av at forskerne selv tar ansvar. De mener også det er en ulempe at artiklene ikke skal publiseres i PubMed Central samtidig som det publiseres i et tidsskrift, slik det gjøres i andre gratisdatabaser.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media