- Gjør folat mer tilgjengelig

Det anbefaler ekspertene i en arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet. Arbeidsgruppen har hatt i oppdrag å se på effekten av de norske informasjonskampanjene om folattilskudd for å forebygge nevralrørsdefekter. I tillegg skulle gruppen vurdere om folat har gunstig effekt på andre helseproblemer i befolkningen. Rapporten ble godkjent i 2004, men er nettopp kommet i trykket utgave fra Nasjonalt råd for ernæring.

- Den største utfordringen er å få flere kvinner i målgruppen til å ta folat, sier leder av arbeidsgruppen, Sigbjørn Smeland, til Tidsskriftet. Smeland er klinikkrådsleder og sjeflege ved Radiumhospitalet.

Tabell
Bør norske matvarer berikes med folat? Illustrasjonsfoto

Har ikke nådd ut

Helt siden 1998 har ernæringsmyndighetene i Norge anbefalt et folattilskudd på 400 mikrogram daglig fra en måned før forventet befruktning til to-tre måneder ut i svangerskapet. Ifølge ekspertgruppen har imidlertid ikke denne informasjonen nådd ut til publikum i tilstrekkelig grad. Studier viser at få kvinner bruker folat til rett tid i graviditeten. Ekspertgruppen konkluderer med at det ikke er overraskende at man ikke sett noen særlig nedgang i forekomsten av nevralrørsdefekter de siste årene.

Planlegger ikke svangerskapet

- Mange kvinner har fått med seg at det er viktig med folattilskudd i svangerskapet, men ikke alle vet at det er viktig å ta slik tilskudd også en periode før de blir gravide, for å redusere risikoen for nevralrørsdefekter. Så mange som halvparten av norske kvinner som får barn opplyser dessuten at de ikke har planlagt svangerskapet sitt, og dermed ikke tatt folat på forhånd, sier Anne Cathrine Staff, overlege ved Kvinnesenteret ved Ullevål universitetssykehus. Hun er en av seks eksperter i arbeidsgruppen.

For å få flere kvinner til å ta folat mener de derfor at målgruppen for kampanjene bør utvides til å gjelde alle kvinner i fruktbar alder.

Beriking

De har også vurdert å berike utvalgte matvarer med folat, slik man har gjort med godt resultat i USA, Canada og Chile.

- Beriking er det eneste tiltaket som har vist seg effektivt. Men vi vil avvente å gi en klar anbefaling før de helsemessige konsekvensene av et generelt økt folatinntak i befolkningen er nærmere avklart. Resultater fra pågående randomiserte intervensjonsstudier rundt effekten av folat mot hjerte- og karsykdom vil være viktig. Om disse studiene skulle vise en gunstig effekt av økt folatinntak vil det være et sterkt argument for beriking, sier Sigbjørn Smeland.

I butikken

Folat i den anbefalte dosen på 400 mikrogram, både som rene kosttilskudd og som kosttilskudd i kombinasjon med andre vitaminer og mineraler, bør bli tilgjengelig i dagligvarebutikkene, ikke bare selges fra apotek, mener arbeidsgruppen.

Det er først og fremst med tanke på forebygging av nevralrørsdefekter at folat anbefales. Når det gjelder hjerte- og karsykdom, kreft og aldersdemens er det foreløpig ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon på at folat gir noen helsegevinst.

Les mer om folat

I dagens utgave av Tidsskriftet er det publisert en artikkel om effekt av offentlige tiltak for å forebygge nevralrørsdefekter med folat. En annen artikkel ser på effekt av folat på andre helseproblemer enn nevralrørsdefekter.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media