Endrer preparatomtalene for cox-2-hemmere

Ved å gå gjennom all tilgjengelig data på området har Det europeiske legemiddelkontorets vitenskapelige komité (CHMP) konkludert med at cox-2-hemmere gir økt risiko for kardiovaskulære bivirkninger, og at risikoen øker ved lang bruk og høy dose. CHMP vedtok derfor denne uken flere endringer i preparatomtalen for alle legemidler i gruppen cox-2-hemmere, skriver Statens legemiddelverk.

Klare avgrensninger

Endringene vil gjelde også i Norge, hvor det er fire medikamenter i denne gruppen på markedet. Fra nå skal ikke cox-2-hemmere brukes hos pasienter med aterosklerotisk hjertesykdom eller tidligere hjerteslag, eller med hypertensjon som ikke er behandlet tilfredsstillende.

Råd til leger

Leger bør også være forsiktige med å forskrive cox-2-hemmere til pasienter med risiko for hjertesykdom, og de bør forskrive en så lav dose som mulig over kortest mulig tid. Statens legemiddelverk anbefaler også at leger melder fra om alle tilfeller av mistenkte kardiovaskulære bivirkninger som kan skyldes bruk av cox-2-hemmere.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media