- Bruk hjelm i slalåmbakken

En case-kontrollstudie, nylig publisert i BMJ, omfattet drøyt 4 000 alpin- og snøbrettkjørere ved 19 alpinanlegg i Canada. De ble registrert av skipatruljen på stedet, og fikk tilsendt spørreskjema i posten. 1 082 hadde fått lettere eller alvorlige hode- eller nakkeskader.

693 personer fikk hodeskader, hvorav 70 % hjernerystelse, og 469 av disse hadde kun hodeskader. Av antatt nakkeskade var 44 % forstrekkelse og 16 % brudd.

Halvert risiko

Resultatene av studien viser at bruk av hjelm i slalåmbakken kan halvere risikoen for hodeskader (justert oddsratio 0,71, 95 % KI 0,55-0,92). Det var imidlertid ingen signifikante forskjeller for nakkeskader (justert oddsratio 0,62 (0,33-1,19). Brede konfidensintervaller utelukker ikke tidligere antydninger om at bruk av hjelm faktisk kan øke risikoen for nakkeskader.

Tabell
- Vi har overbevisende funn som viser at bruk av hjelm beskytter mot nesten alle typer hodeskader, sier Inggard Lereim. Foto Alf T. Bøhler, Ullevål universitetssykehus

- Ikke jålehjelm

- Dette er helt i tråd med funn i tidligere studier. Noen har vist en risikoreduksjon helt opp til 70 %, sier professor Inggard Lereim til Tidsskriftet.

Han er på vei til verdensmesterskapet på ski i Oberstdorf, som medisinsk rådgiver, blant annet for å kontrollere nettopp bruk av hjelm.

- Vi har overbevisende funn som viser at bruk av hjelm beskytter mot nesten alle typer hodeskader. Men det er ikke likegyldig hva slags hjelm man bruker. Den bør ha en glatt overflate, slik at den ikke fester seg i underlaget og fremprovoserer rotasjon av hodet. Med glatt overflate vil hjelm også beskytte mot nakkeskader. Hjelmen bør være slagfast og ha et støtabsorberende indre lag for å hindre punktskader, sier Lereim.

Han advarer mot jålehjelmer med utstående kanter. Disse kan virke mot sin hensikt. Hjelm med visir vil beskytte mot tannskader, og slike hjelmer bør særlig barn bruke, ifølge Lereim.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media