Bekymret over mangelen på blodgivere

En ny forskrift om blod trer i kraft i Norge i dag. Forskriftet sørger for at kravene til kvalitet og sikkerhet ved tapping, testing og behandling, oppbevaring og distribusjon av blod i Norge blir noe strengere. Målet er å gi bedre beskyttelse til personer som gir og mottar blod, og sørge for god kvalitet og sikkerhet på humant blod og blodkomponenter uansett anvendelsesformål.

Kan spores opp

Blant endringene er at alle blodbanker skal godkjennes av Sosial- og helsedirektoratet. Blodbankene må ha statlig godkjenning og det skal bli mulig å spore opp både blodgiver og mottaker i ettertid.

Frykter akutt mangel i EU

I EU jobbes det nå for å stramme inn ytterligere. Et nytt og strengere bloddirektiv ventes behandlet av kommisjonen i løpet av våren eller sommeren 2005. Dette bekymrer hematologer.

- Endringer som kan føre til en reduksjon i tilgangen til blod er på vei, og det kommer til å ramme alle klinikere som bruker blod og blodprodukter. Vi må handle nå for å redusere vår avhengighet, ellers vil vi komme opp i situasjoner hvor vi må bestemme hvilken pasient som kan få den siste posen med blod, skriver hematolog Adrian Copplestone i siste utgave av BMJ.
Det vil ta mer tid før dette nye direktivet eventuelt implementeres i Norge, da det etter vedtak i EU først må inn som del av EØS-avtalen.

Like vanskelig som før i Norge

Det er allerede mangel på givere ved norske blodbanker. Avdelingsleder ved seksjon for Blodgivning ved Blodbanken i Oslo, Vibeke Svenningsen, er likevel ikke bekymret for at tilgangen til blodgivere vil bli mindre med nytt regelverk. Hun mener EU-reglene er mindre strenge enn de norske til tross for at myndighetene karakteriserer dem som en innstramning.

- Nå tilpasser vi oss EU-kravene, og på flere områder blir reglene mindre strenge. Sånn sett får det ikke store konsekvenser for oss, tror Svenningsen.

På offensiven

Svenningsen understreker likevel at det er stor mangel på blodgivere, og at det særlig i de store byene blir vanskeligere og vanskeligere å få tilgang til blod.

- Bevisstheten blant folk er for lav. De tenker ikke på at blod må gis. Nå jobber vi med nye nettsider og utreder muligheten for å få en blodbuss i Oslo, som kan komme til blodgiverne der de er, sier hun.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media