Vil skyve oppgaver fra spesialist til fastlege

Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 24. februar. Ifølge departementets liste over høringsinstanser i saken, er Legeforeningen ikke blant de som blir bedt om å uttale seg om forslaget.

Venter lenge på time hos spesialist

Folketrygden dekker utgifter til ortopediske hjelpemidler, og for å få slike må pasienten ha rekvisisjon fra godkjent legespesialist. Med en fullmakt fra legespesialisten kan brukeren selv søke om fornyelse av hjelpemiddelet i en periode på fem år. Hvis legen godkjenner at hjelpemiddelbehovet ikke vil endres, kan fullmakten gis for en periode på opptil ti år. Fordi det er mangel på legespesialister, opplever mange pasienter at det tar lang tid å få time hos legespesialist når fullmaktstiden har utløpt. Dette medfører problemer både for brukerne og for de ortopediske verkstedene.

- Ordningen vi foreslår vil gjøre det enklere for brukerne ved at de slipper å stå i ventekø hos legespesialist for å få det hjelpemidlet de trenger, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Vil gi fastlegen ansvaret

Departementet mener også at mye av den tiden legespesialister i sykehus og på poliklinikker bruker på å fornye rekvisisjoner, kunne vært brukt på førstegangsvurderinger av pasienter som har behov for ortopediske hjelpemidler.

- For de diagnosegruppene som ikke trenger vurdering av spesialist, men faglig oppfølging av fastlege, er det både faglig forsvarlig og hensiktsmessig at fornyelsen av rekvisisjoner blir gjort av fastlegene. Dette vil kunne avlaste spesialisthelsetjenesten uten at det medisinsk-faglige tilbudet til brukerne blir redusert, sier Høybråten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media