Sykehusenes arbeidsoppgaver lagt frem

Det går frem av myndighetenes bestillerdokumenter som nå er publisert.

Overordnet helsepolitikk i 2005

Bestillerdokumentene er den overordnede helsepolitiske bestillingen fra Helse- og omsorgsdepartementet, og beskriver hva som forventes av hvert enkelt regionale helseforetak i løpet av året. Når det gjelder krav til den økonomiske og organisatoriske delen, formidles dette på foretaksmøter. Foretaksmøtene vil bli holdt i hvert enkelt regionalt helseforetak i løpet av januar.

Klare krav

Ifølge Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen skal sykehusene blant annet øke innsatsen til psykisk helsevern mer enn det som allerede er beskrevet i Opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Rusmiddelmisbrukere skal få bedre og lettere tilgjengelig behandling, sykehusene skal samarbeide mer, og det skal etableres bedre internkontroll i helseforetakene.

Ligger på nett

Bestillerdokumentene til de regionale helseforetakene finner du på departementets nettsider.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.