Sykehusenes arbeidsoppgaver lagt frem

Det går frem av myndighetenes bestillerdokumenter som nå er publisert.

Overordnet helsepolitikk i 2005

Bestillerdokumentene er den overordnede helsepolitiske bestillingen fra Helse- og omsorgsdepartementet, og beskriver hva som forventes av hvert enkelt regionale helseforetak i løpet av året. Når det gjelder krav til den økonomiske og organisatoriske delen, formidles dette på foretaksmøter. Foretaksmøtene vil bli holdt i hvert enkelt regionalt helseforetak i løpet av januar.

Klare krav

Ifølge Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen skal sykehusene blant annet øke innsatsen til psykisk helsevern mer enn det som allerede er beskrevet i Opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Rusmiddelmisbrukere skal få bedre og lettere tilgjengelig behandling, sykehusene skal samarbeide mer, og det skal etableres bedre internkontroll i helseforetakene.

Ligger på nett

Bestillerdokumentene til de regionale helseforetakene finner du på departementets nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media