Samisktalende har språkproblemer hos legen

Det kommer frem i Helse- og levekårsundersøkelsen med samisk og norsk bosetting, utført i samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Senter for samisk helseforskning ved Universitet i Tromsø.

Misforstår på grunn av språk og kultur

Tabell
Til tross for språkproblemer ønsker få samisktalende å bruke tolk hos legen. Illustrasjonsfoto

37 % av de 1 547 samisktalende innenfor forvatningsområdet for samisk språk sier de tror det hender at de og legen misforstår hverandre på grunn av språkproblemer. I undersøkelsen kommer det også frem at mange samisktalende er misfornøyde med legens kulturelle forståelse. Forvaltningsområdet for samisk språk består av kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana og Kåfjord.

Vanskelig med tolk

Til tross for språkproblemene ønsker få samisktalende å bruke tolk hos legen.

– Når man går til legen vil man gjerne ta opp temaer som føles for intime til at man ønsker at en tredjeperson skal høre på. Det er også et spørsmål om hvem tolken skal være, og om systemet er organisert bra nok med hensyn til det. Er tolken en bekjent kan det føles vanskelig, sier stipendiat Tove Nystad ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, til Tromsøflaket, universitetets avis.

Del av stor undersøkelse

Spørsmål om bruk av helsetjenester er en del av den store helse- og levekårsundersøkelsen. Det er første gang en så stor undersøkelse gjøres i områder med både samisk og norsk bosetting. Undersøkelsen viser også at samer i gjennomsnitt er 50 % tykkere enn andre nordmenn, og det er kvinnene som er fetest. Årsaken er trolig at kostholdet er annerledes, blant annet spiser de mye reinkjøtt og mindre brød og potet. Men selv om samer er mer overvektige, har de ikke dårligere helse enn andre nordmenn, ifølge Tromsøflaket.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media