Buprenorfin og metadon til opiatavhengige – en randomisert studie

Øistein Kristensen, Olav Espegren, Reidun Åsland, Else Jakobsen, Øystein Lie, Stephen Seiler Om forfatterne

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.