Norsk legeteam på plass i Indonesia

Mange leger, Legeforeningen og andre organisasjonsledd i Legeforeningen har bidratt med støtte til Leger uten grensers hjelpearbeid etter flomkatastrofen. Det kommer frem på Legeforeningens nettsider.

Stort hjelpebehov

Etter en runde med helikopter mandag i Lamno og Lampe-Ngo på vestkysten av Aceh-provinsen på Sumatra, uttaler lege og styreleder Atle Fretheim i Leger uten grenser (MSF) at situasjonen er svært vanskelig.

I Lamno lever rundt 11 000 fordrevne fra katastrofen i seks leirer. Her rapporteres det at rundt 75 % av befolkningen omkom som følge av flodbølgen. MSF utfører medisinske konsultasjoner i et butikklokale og opplever et enormt behov for vann og sanitærutstyr siden flesteparten av brønnene er oversvømt med saltvann.

- I Lamno fant våre folk 3 000 fordrevne. Disse har fortalt MSF at rundt 80 % av befolkningen ble tatt av flodbølgen. Noen sårede trenger mindre kirurgiske inngrep. Behovet for mat er stort. Til nå har folk overlevd ved å tørke og spise ris som har ligget under vann, forteller Fretheim.

Mye penger til Leger uten grenser

Ifølge NRK var det i 4. januar Norge samlet inn 342 millioner kroner til hjelpearbeidet. Leger uten grenser er den organisasjonen som etter Røde Kors (220 millioner kroner) har fått inn mest penger. 16 millioner kroner var tirsdag samlet inn til MSF i Norge. På nettsidene oppfordrer MSF Norge fortsatt folk til å gi penger, men påpeker at eventuelle resterende midler etter hjelpearbeidet vil bli brukt til organisasjonens andre prosjekter i området.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media