Nedgang i naturvitenskaplig forskning

Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag står bak rapporten, som er utarbeidet for å se nærmere på hvilken retning økt innsats innen forskning og uviklingsarbeid i Norge faktisk har tatt. Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag består av representanter fra de matematisk-naturvitenskapelige fakultetene ved de seks universitetene samt Høgskolen i Agder.

Nedgang i omfang og finansiering

Rapporten Baklengs inn i fremtiden? En undersøkelse av ressursutviklingen innen grunnleggende naturvitenskapelig og teknologisk forskning" overrekkes utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet på Den nasjonale realfagskonferansen 2005 i Tromsø i dag, 24. januar.

Matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag har, samlet sett i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, hatt den svakeste utviklingen innen utgifter til forskning og utviklingsarbeid. En gjennomsnittlig realnedgang på 0,8 % til forskning og utviklingsarbeid, gjør matematisk-naturvitenskapelige fag til eneste område innen sektoren som hadde nedgang i perioden. Samlet hadde universitets- og høgskolesektoren en realvekst på 3 %. Andelen som gikk til naturvitenskap og matematikk av totale driftsutgifter til forskning og utvikling i universitets- og høgskolesektoren utgjorde 21 % i 2001 mot 26 % i 1995. Det er finansiering over grunnbudsjettet som har hatt den svakeste utviklingen.

Færre vitenskapelig ansatte

Antall vitenskapelig og faglig ansatte innenfor matematisk-naturvitenskapelig forskning går ned, innenfor teknologi er antallet konstant, mens antall vitenskapelige ansatte har gått opp innenfor samfunnsvitenskap, medisin og humaniora. Vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesektoren sett under ett økte med over 11 % i perioden 1997-2001.

Norge har samlet den laveste andelen innen naturvitenskap, matematikk og teknologi i Norden. Mens de øvrige nordiske landene viser en generell vekst i utgifter til forskning og utviklingsarbeid innen disse fagområdene, følger ikke Norge den samme trenden. Norge har også den svakeste utviklingen for avlagte doktorgrader i naturvitenskap, matematikk og teknologi.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media