Markerte at de har blitt ett sykehus

Bedre pasientbehandling og styrket forskning er noen av gevinstene som skal oppnås når helseforetaket Rikshospitalet - Radiumhospitalet er blitt ett sykehus, ifølge dem selv.

Styrket forskningsmiljø

Et styrket forskningsmiljø med et betydelig internasjonalt kontaktnett betyr rask tilgang til ny kunnskap og nye metoder for diagnostikk og behandling. Mulighetene er dermed større for å videreutvikle og tilby utprøvende behandling til pasienter som i dag ikke får effektiv standardbehandling. Dette gjelder en rekke pasientgrupper, blant annet kreftpasienter, melder det nye sykehuset.

Lover å være lydhør

Administrerende direktør for foretaket Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF, Åge Danielsen, har ambisjoner om å få på plass ny organisasjonsstruktur og hovedlinjene for det fusjonerte helseforetaket i løpet av første halvår 2005.

- Dette er en formidabel oppgave. Det er ingen grunn til å la dette trekke ut i tid. Samtidig skal vi gi rom for diskusjoner, og de som blir berørt av endringer skal tas med i prosessen, lover Danielsen.

Mens prosessen pågår skal den ordinære driften gå som før. Begge merkevarene, som har en sterk stilling både nasjonalt og internasjonalt, skal ivaretas og videreutvikles under et nytt felles navn: Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF.

Markering

Mandag 3. januar ble fusjonen markert ved begge sykehusene - ved Radiumhospitalet via storskjerm fra arrangementet ved Rikshospitalet. Blant innlederne var Åge Danielsen, Erlend Smeland, og leder av brukerutvalget ved Radiumhospitalet 2004, Lise Christoffersen. Det kunstneriske innslaget var ved den verdenskjente sirkusartisten Jinny Jacinto. Hennes merkevare er "kropp uten grenser". Gjennom sitt kunstneriske uttrykk viste hun det nye sykehusets visjoner og ambisjoner.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media