Legeinteresse for inkluderende arbeidsliv

Rundt 1 800 leger har deltatt på samlinger og aktiviteter i regi av Fagutviklingsprogrammet, og tilbakemeldingene har vært positive, melder Idébanken - Inkluderende arbeidsliv.

Godt mottatt

- Mange av deltakerne har uttrykt skepsis på forhånd, men har blitt positivt overrasket. I snitt har deltakerne evaluert programmet til karakter mellom seks og sju, på en skala fra én til ti, sier Kjartan Olafsson til Idébanken. Olafsson er allmennpraktiserende lege, har deltatt i utviklingen av programmet og har vært med på en rekke av samlingene som foredragsholder og representant for Alment praktiserende lægers forening (Aplf).

Styrke legens rolle

Olafsson sa til Tidsskriftet i fjor at målet med fagutviklingsprogrammet er at legene ikke skal sitte passive og motta informasjon, men at de selv skal være aktive deltakere.

- Vi kan nå delta i utvikling av legerollen innenfor arbeidet med Inkluderende arbeidsliv. Ikke bare i forhold til pasienter med nedsatt arbeidsfunksjon, men også i forhold til samhandlingen med aktører rundt pasienten: i arbeidslivet, i trygdeetaten og i forhold til andre aktører som bedriftshelsetjenesten eller annet helsepersonell, sa Olafsson.

Fagutviklingsprogrammet er et samarbeid mellom Legeforeningen og trygdeetaten, og ble igangsatt 26. april 2004. Deltakelse gir godkjente kurstimer, og i løpet av 2004 fikk samtlige allmennpraktiserende leger tilbud om å delta på samlinger i sitt fylke. Målet er å styrke legenes rolle i arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA), i dialog med trygdeetaten og arbeidslivet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media