Kunnskapsbase om forebygging

Per i dag er det over 9 000 fagemner på nettstedet www.forebygging.no. Målgruppen for nettstedet er praktikerne innenfor rusforebyggende arbeid i norske kommuner, for eksempel leger. På nettstedet finner du blant annet en lenkesamling på over 450 nettressurser innen det sektorovergripende forebyggingsfeltet. Basen inneholder både tekstbasert informasjon, multimedia og interaktive tjenester som diskusjonsforum og –spørsmål og svar–-spalte.

Internett-tjenesten finansieres av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) . Forebygging.no utvikles gjennom et samarbeid mellom Sosial-og arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Statens institutt for rusmiddelforskning og Nordnorsk kompetansesenter.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media