Helsebiblioteket i gang på forsøksbasis

Nasjonalt elektronisk helsebibliotek (Helsebiblioteket) er et prosjekt under den statlige tiltaksplanen for elektronisk samarbeid i helse- og sosialtjenesten, S@mspill 2007.

Gjennom nasjonale lisenser er referansedatabasene AMED, EMBASE, Medline, PsycINFO og CINAHL nå gjort tilgjengelige for ansatte i spesialisthelsetjenesten under de regionale helseforetakene, primærhelsetjenesten og ved høgskolene. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten melder at lenkene til databasene nå skal være i orden, slik at interesserte kan gå inn i Helsebiblioteket via Sosial- og helsedirektoratets Internett-sider og få tilgang.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media